Kes Projek

Kes Projek Domestik

Tempat pembuangan sampah dapur set penjana biogas 2X1000kW

Penjana gas asli 2X300kW

Penjana 500 kW loji rawatan kumbahan

Penjana biogas padang rumput 300kW

Penjana biogas 3X250kW babi

Penjana biogas 2X500kW

Penjana biogas ladang babi 3X180kW

Kes Projek Antarabangsa

1

Set penjana gas bernilai haba rendah 350kW, UK, januari2016

2

Gas biomas 100kW Rusia

3

Biogas Columbia 100kW

4

Projek gas jerami 300kW Colombia

5

Biogas Romania 500kW

6

Malaysia 2.3MW Syngas

7+

Biogas Mexico 60kW

8

Afrika Selatan 150kW X 2 unit Biomas

20

Penjana gas asli Chile 2x350kw

10

Biomas Turki 400kW

14

Yunani 260kW x 4 unit Biogas

16

Jamaica 150kW x 3 unit LPG

17

Projek penjanaan tenaga biogas 500kW di Vietnam

9

Projek gas bernilai rendah kalori Sri Lanka 3x400kw

11

Penghantaran projek penjana biogas Turki 12.5mw

15

Projek penjanaan tenaga biogas Yunani 4x300kw